VELKOMMEN TIL AW ACADEMY

Læring har lett for å bli både ineffektiv og kostnadskrevende. Derfor startet vi AW Academy og skapte vår egen pedagogiske plattform, The Academy Way. Vår visjon er å utdanne innen de yrkesområder med størst etterspørsel, slik at vi kan bidra til å redusere kompetansegapet i arbeidsmarkedet. The Academy Way handler om praktisk læring under høyt tempo, med oppgaver som er relevant for kommende yrkesrolle. Gjennom Accelerated Learning gir vi individer rett kompetanse for fremtidens arbeidsmarked.

Intensive utdanninger er løsningen

Siden 2015 har AW Academy utfordret synet på tradisjonell utdanning. Vi er trygge på at tiden er moden for en ny type utdannelse, med fokus på høyt tempo og kontinuerlig tilbakemelding. Vi tror at praktisk problemløsing er nøkkelen til læring og utvikling, både for individer og organisasjoner.