SCAN TO VERIFY

Kim Hulten - Diplom

Issued by AW Academy

Siden 2015 har AW Academy utfordret synet på tradisjonell utdanning. Vi er trygge på at tiden er moden for en ny type utdannelse, med fokus på høyt tempo og kontinuerlig tilbakemelding. Vi tror at praktisk problemløsing er nøkkelen til læring og utvikling, både for individer og organisasjoner.

Sign in

Received Diplom from AW Academy and wish to edit contact info?
Enter current email below to get an authentication code.

A message with a authentication code has been sent to your device. It can take up to 2 minutes.