To know what you know and what you do not know, that is true knowledge.
SCAN TO VERIFY

Lora Savova - Diplom

Issued by AW Academy

Siden 2015 har AW Academy utfordret synet på tradisjonell utdanning. Vi er trygge på at tiden er moden for en ny type utdannelse, med fokus på høyt tempo og kontinuerlig tilbakemelding. Vi tror at praktisk problemløsing er nøkkelen til læring og utvikling, både for individer og organisasjoner.

Please select where you want to share the url: