SCAN TO VERIFY

Outi Karilahti - Diplom

Issued by AW Academy

Siden 2015 har AW Academy utfordret synet på tradisjonell utdanning. Vi er trygge på at tiden er moden for en ny type utdannelse, med fokus på høyt tempo og kontinuerlig tilbakemelding. Vi tror at praktisk problemløsing er nøkkelen til læring og utvikling, både for individer og organisasjoner.